Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v České republice, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činí 3 miliardy korun a jednotlivé kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V následujících letech budou prostřednictvím krajů přerozděleny další kotlíkové dotace 6 miliard korun.

PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÉ DOTACE
PŘEDMĚT PODPORY KOTLÍKOVÉ DOTACE
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz