Uchycení kolektorů

Rychloupevňovací lišty

Fast-Rail upevnění na střeše střešními třmeny (háky)

Pro montáž pomocí střešních třmenů se odkryjí tašky podle potřebných upevňovacích bodů, zavěsí se střešní háky s podpěrným (opěrným) dílem a našroubují se na střešní latě, tašky se opět zakryjí, střešní třmeny se nastaví na rozměr kolektorů, nasadí se upevňovací lišty, do lišt se uloží kolektory a přišroubují se upevňovacími šrouby. Tento druh upevnění je především cenově výhodný a v praxi mnohokrát vyzkoušený. Kolektory se pouze umístí do pozicí a aretují vodorovnými upevňovacími lištami nahoře a dole na střešní vlnové tašce. Každý kolektor doléhá celoplošně na střešní tašky tak, že se rovněž jeho hmotnost rozděluje celoplošně.

Fast-Rail pro položení kolektoru přímo na střechu

Fast-Rail upevnění na střeše pomocí stavitelných šroubů 12 mm

Při této montážní variantě musí být přesně předem vyměřeny upevňovací body v krokvích. Tašky umístěné na příslušných místech se provrtají vrtákem do kamene (betonu) 14 mm, zakryjí se a pod nimi se nacházející krokve se předvrtají 8 mm vrtákem do dřeva. Tašky se znovu zakryjí a stavitelné šrouby se upevní v otvorech pomocí EPDM-těsnění.

Fast-Rail upevnění na střeše pomocí stavitelných šroubů

Stavitelné šrouby zachycují vodorovné upevňovací lišty pro kolektory. Každý kolektor doléhá celoplošně na střešní tašky tak, že se rovněž jeho hmotnost rozděluje celoplošně.

03-strecha-a-listy

Nosné lišty

uchycení kolektorů

UPEVNĚNÍ NA STŘEŠE
uložení kolektorů nad střechu

Na rozdíl od upevnění na střeše Fast-Rail se montuje kolektor při upevnění pomocí nosných lišt dodatečně upevňovací systém zpevňují vertikální úhlové profily nad taškami. Upevnění nosných lišt může být provedeno buď střešními třmeny nebo stavitelnými šrouby. Dodatečně k tomu zpevňují vertikální úhlové profily upevňovací systém.

montážní sada

MONTÁŽ NA PLOCHÉ STŘEŠE

Pro montáž na ploché střeše lze obdržet montážní sadu stavitelných šroubů se 45° nastavením. Pro ploché a mírně skloněné střechy (pod 25°) je k dispozici také montážní sada pro navýšení o 20°.

uchycení kolektorů montáž

POZOR !

Montáž kolektorů smí probíhat pouze na dostatečně únosných střešních plochách a nosných konstrukcích (roštech). Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat kvalitě dřeva základní konstrukce ve vztahu k udržitelnosti upevnění montážních prvků kolektorů.