Test kolektoru

Výkonnostní data (zkušební průtokové množství: 300 l/h)
Charakteristika účinnosti

Měření včetně povětrnostního vlivu (podle ISO, DIN, EN)

test kolektoru

Měření bez povětrnostního vlivu (podle SPF-měřicího předpisu)

test kolektoru

test kolektoru